Tài liệu học AI trí tuệ nhân tạo (tiếng Anh)

Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) là một phân mảng lớn của khoa học máy tính. Có hai khái niệm chắc chắn bạn sẽ gặp thường xuyên khi học trí tuệ nhân tạo chính là Machine Learning và Deep Learning. Trong đó Machine Learning (học máy) là tập hợp con của trí tuệ nhân tạo, để cập đến việc các chương trình máy tính có thể tự động học hỏi và thích ứng với dữ liệu mới mà không cần sự trợ giúp của con người. Deep Learning (học sâu) là một phương pháp của học máy cho pháp máy tính tự động học tập thông qua việc hấp thu lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc như văn bản, video hoặc hình ảnh.

Artificial intelligence la gì

Mời bạn Download sách Machine Learning cơ bản miễn phí

Hướng dẫn này dành cho bất kỳ ai có kiến ​​thức lập trình cơ bản hoặc nền tảng khoa học máy tính quan tâm đến việc trở thành Nhà khoa học nghiên cứu với về Học sâu và NLP. Đừng quên tham khảo TOP 10 tài liệu tự học Python

1. Kiến thức toán học nền tảng

Phần Nền tảng toán học dành cho tất cả các ngành Trí tuệ nhân tạo như Học máy, Học tăng cường, Thị giác máy tính, v.v. AI dựa chủ yếu vào lý thuyết toán học nên nền tảng vững chắc là điều cần thiết.

Đại số tuyến tính (Linear Algebra)

Nhánh Toán học này rất quan trọng để hiểu cơ chế của Mạng thần kinh vốn là tiêu chuẩn cho các phương pháp NLP trong thời đại hiện đại.

ResourceDifficulty
MIT Gilbert Strang 2005 Linear Algebra 🎥★★☆☆☆
Linear Algebra 4th Edition by Friedberg 📘★★★★☆
Mathematics for Machine Learning Book: Chapter 2 📘★★★☆☆
James Hamblin Awesome Lecture Series 🎥★★★☆☆
3Blue1Brown Essence of Linear Algebra 🎥★☆☆☆☆
Mathematics For Machine Learning Specialization: Linear Algebra 🎥★☆☆☆☆
Matrix Methods for Linear Algebra for Gilber Strang UPDATED! 🎥★★★☆☆

Xác suất (Probability)

Most of Natural Language Processing and Machine Learning Algorithms are based on Probability theory. So this branch is extremely important for grasping how old methods work.

ResourceDifficulty
Joe Blitzstein Harvard Probability and Statistics Course 🎥★★★★★
MIT Probability Course 2011 Lecture videos 🎥★★★☆☆
MIT Probability Course 2018 short videos UPDATED! 🎥★★☆☆☆
Mathematics for Machine Learning Book: Chapter 6 📘★★★☆☆
Probabilistic Graphical Models CMU Advanced 🎥★★★★★
Probabilistic Graphical Models Stanford Daphne Advanced 🎥★★★★★
A First Course In Probability Book by Ross 📘★★★★☆
Joe Blitzstein Harvard Professor Probability Awesome Book 📘★★★☆☆

Giải tích (Calculus)

ResourceDifficulty
Essence of Calculus by 3Blue1Brown🎥★★☆☆☆
Single Variable Calculus MIT 2007🎥★★★★☆
Strang’s Overview of Calculus🎥★★★★☆
MultiVariable Calculus MIT 2007🎥★★★★★
Princeton University Multivariable Calculus 2013🎥★★★★☆
Calculus Book by Stewart 📘★★★★☆
Mathematics for Machine Learning Book: Chapter 5 📘★★★☆☆

Lí thuyết tối ưu (Optimization Theory)

ResourceDifficulty
CMU optimization course 2018🎥★★★★★
CMU Advanced optimization course🎥★★★★★
Stanford Famous optimization course 🎥★★★★★
Boyd Convex Optimization Book 📕★★★★★

2. Học máy (Machine Learning)

Artificial intelligence

Machine learning (ML) hay máy học là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI), nó là một lĩnh vực nghiên cứu cho phép máy tính có khả năng cải thiện chính bản thân chúng dựa trên dữ liệu mẫu (training data) hoặc dựa vào kinh nghiệm (những gì đã được học). Machine learning có thể tự dự đoán hoặc đưa ra quyết định mà không cần được lập trình cụ thể.

Bài toán machine learning thường được chia làm hai loại là dự đoán (prediction) và phân loại (classification). Các bài toán dự đoán như dự đoán giá nhà, giá xe… Các bài toán phân loại như nhận diện chữ viết tay, nhận diện đồ vật…

ResourceDifficulty Level
Mathematics for Machine Learning Part 2 📚
Pattern Recognition and Machine Leanring📚
Elements of Statistical Learning 📚
Introduction to Statistical Learning 📚
Machine Learning: A Probabilistic Perspective 📚
Berkley CS188 Introduction to AI course 🎥
MIT Classic AI course taught by Prof. Patrick H. Winston 🎥
Stanford AI course 2018 🎥
California Institute of Technology Learning from Data course 🎥
CMU Machine Learning 2015 10-601 🎥
CMU Statistical Machine Learning 10-702 🎥
Information Theory, Pattern Recognition ML course 2012 🎥
Large Scale Machine Learning Toronto University 2015 🎥
Algorithmic Aspects of Machine Learning MIT 🎥
MIT Course 9.520 – Statistical Learning Theory and Applications, Fall 2015 🎥
Undergraduate Machine Learning Course University of British Columbia 2013 🎥

3. Học sâu (Deep Learning)

Deep Learning (học sâu) có thể được xem là một lĩnh vực con của Machine Learning (học máy) – ở đó các máy tính sẽ học và cải thiện chính nó thông qua các thuật toán. Deep Learning được xây dựng dựa trên các khái niệm phức tạp hơn rất nhiều, chủ yếu hoạt động với các mạng nơ-ron nhân tạo để bắt chước khả năng tư duy và suy nghĩ của bộ não con người.

ResourceDifficulty Level
Deep Learning Book by Ian Goodfellow 📚
UCL DeepMind Deep Learning 🎥
Advanced Talks by Deep Learning Pioneers 🎥
Stanford Autumn 2018 Deep Learning Lectures 🎥
FAU Deep Learning 2020 Series 🎥
CMU Deep Learning course 2020 🎥
Stanford Convolutional Neural Network 2017 🎥
Oxford Deep Learning Awesome Lectures 2015 🎥
Stanford NLP with Deep Learning 2019 🎥
Deep Learning from Probability and Statistics POV 🎥
Advanced Deep Learning UCL 2017 course + Reinforcement Learning 🎥
Deep Learning UC Berkley 2020 Course 🎥
NYU Deep Learning with Pytorch hands on 🎥
Classic Jeoffrey Hinton Old course OUTDATED 🎥
Pieter Abdeel Deep Unsupervised Learning 🎥
Hugo Larochelle Deep Learning series 🎥
Deep Learning Book Explanation Series 🎥
Deep Learning Introduction by Durham University 🎥
Fast.ai Practical Deep Learning 🎥
Fast.ai Deep Learning From Foundations 🎥
Deep Learning with Python (Keras Author) 📚

4. Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Trong ngành khoa học máy tính, học tăng cường là một lĩnh vực con của học máy, nghiên cứu cách thức một agent trong một môi trường nên chọn thực hiện các hành động nào để cực đại hóa một khoản thưởng nào đó về lâu dài.

ResourceDifficulty Level
Introduction to Reinforcement Learning 📚
David Silver Deep Mind Introductory Lectures 🎥
Stanford 2018 cs234 Reinforcement Learning🎥
Stanford 2019 cs330 Meta Learning advanced course 🎥
Sergie Levine 2018 UC Berkley Lecture Videos 🎥
Waterloo cs885 Reinforcement Learning 🎥
Sergie Levine 2020 Deep Reinforcement Learning 🎥
Reinforcement Learning Specialization Coursera GOLDEN courses🎥 (Though it is not free but you can apply for financial aid)

5. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.

ResourceDifficulty Level
Jurafsky Speech and Language Processing 📚
Christopher Manning Foundations of Statistical NLP📚
Christopher Manning Introduction to Information Retrieval📚
cs224n Natural Language Processing with Deep Learning GOLDEN 2019🎥
Oxford Natural Language Processing with Deep Learning 2017🎥
Michigan Introduction to NLP🎥
cs224u Natural Language Understanding 2019 🎥
cmu 2021 Neural Nets for NLP 2021🎥
Jurafsky and Manning Introduction to Natural Language Processing🎥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *