Download sách Machine Learning cơ bản PDF

Machine Learning sẽ là công nghệ định hình trong tương lai, góp phần thay đổi lối sống và làm việc của con người hơn bất kì công nghệ nào. Cần gạt bỏ định kiến “robot cướp việc làm của người lao động”. Thực chất, những phát minh đổi mới và việc áp dụng các công cụ tiện ích cho cuộc sống vẫn luôn là đặc trưng tiêu biểu của mọi tiến trình phát triển trong lịch sử, xuyên suốt các cuộc cách mạng nông nghiệp và công nghiệp.

Download sách Machine Learning cơ bản

Sách Machine Learning cơ bản của tác giả Vũ Hữu Tiệp là một trong những cuốn sách tiếng Việt hiếm hoi trên thị trường viết về chủ đề Machine Learning.

Tác giả Vũ Hữu Tiệp tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Điện Tử Viễn Thông năm 2012. Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học bang Pennsylvania, Hoa Kỳ ngành Kỹ Thuật Điện Tử năm 2019. Hiện anh đang là chuyên viên nghiên cứu ứng dụng Deep Learning vào phát triển xe tự hành cho một công ty khởi nghiệp ở Thung Lũng Silicon. Anh là tác giả blog và admin của Forum Machine Learning cơ bản.

Download sách Machine Learning cơ bản

Mời bạn tải sách Machine Learning cơ bản của tác giả Vũ Hữu Tiệp (ebook Machine Learning cơ bản) tại đây: pdf-black_whitepdf-color.

Nguồn của ebook: https://github.com/tiepvupsu/ebookMLCB 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *