Category Tutorials

Hướng dẫn làm chatbot bằng RAG!

Hướng dẫn làm chatbot bằng RAG!

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Gia Bảo về cách Làm chatbot bằng RAG (Retrieval Augmented Generation). RAG – Giúp người KHÔNG CHUYÊN AI cũng có thể xây ChatBot! Mình (tác giả Gia Bảo) sẽ giới…

LLaMa là gì? LLaMa2 là gì?

LLaMa là gì? LLaMa2 là gì?

Meta đã kết hợp với Microsoft giới thiệu Llama2, mô hình ngôn ngữ lớn mới với nhiều khả năng hơn so với mô hình LLama (Large Language Model Meta AI). Vậy Llama 2 là gì và có gì nổi bật…