Cách tạo video bằng AI đơn giản nhất!

Chúng tôi xin chia sẻ cách tạo video bằng AI cực nhanh và đơn giản. Đây là quy trình mà rất nhiều content creator đang áp dụng thành công.

Cách tạo video bằng AI: lên kịch bản

Sử dụng ChatGPT để tạo ý tưởng

Để có một video đăng Tiktok, Youtube, bạn có thể dùng ChatGPT để tạo ý tưởng. (Có thể sử dụng bản ChatGPT thường hoặc ChatGPT Plus). Cách làm như sau:

  1. Đưa ra bối cảnh. Hãy cung cấp cho ChatGPT biết bạn đang làm gì và bạn đang tìm kiếm gì. Ví dụ: “Tôi muốn tạo một video TikTok về chủ đề du lịch.”
  2. Đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu. Hãy cho ChatGPT biết bạn muốn nó làm gì. Ví dụ: “Hãy cho tôi 10 ý tưởng cho video TikTok về du lịch.”
  3. Cung cấp thông tin đầu vào (tham số). Hãy cung cấp cho ChatGPT bất kỳ thông tin nào cần thiết cho câu lệnh của bạn. Tham số phức tạp thì trong “”, tham số siêu phức tạp thì trong dấu [ ].
  4. Mô tả kết quả mong muốn (đầu ra). Hãy mô tả rõ ràng kết quả bạn muốn ChatGPT tạo ra. Ví dụ: “Mỗi ý tưởng nên có tối đa 30 từ.”

________

Ví dụ mình muốn làm video về những địa điểm du lịch năm 2024, lúc này mình sẽ đưa ra câu lệnh:

“Tôi muốn tạo ra một video ngắn về chủ đề những địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới. Hãy cho tôi 10 gợi ý về những địa điểm đó.”

Sau đó:

“Viết cho tôi kịch bản video từ nội dung vừa tạo, giới hạn 800 từ, phong cách vlog.”

Sử dụng các công cụ AI tạo video

Sau khi có kịch bản, bạn có thể sử dụng AI để biến đoạn kịch bản đó thành video hoàn chỉnh bằng cách sử dụng AI Pictory, Invideo… hoặc thậm chí là Capcut WEB. Kết quả video nhận được sẽ gồm intro, outro, phụ đề, hiệu ứng…

Cách tạo video bằng AI đơn giản nhất!

Capcut phiên bản web có hỗ trợ Script to video (tạo video từ kịch bản bằng AI)

Mời bạn tham khảo chi tiết trong bài viết 9 công cụ tạo video bằng AI từ văn bản miễn phí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *