10 điểm khác biệt giữa ChatGPT và Google Bard

Chúng ta đều đã nghe nói về ChatGPT và cách nó cách mạng hóa cách chúng ta phân tích thông tin, tạo nội dung và tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà Google không thể giải quyết. Nhưng với Google Bard, liệu cuộc chơi có còn như cũ?

Mời bạn tham khảo thêm TOP 5 đối thủ của ChatGPT!

ChatGPT và Google Bard là gì?

ChatGPT và Google Bard là hai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi các công ty khác nhau. ChatGPT được tạo bởi OpenAI, trong khi Bard được tạo bởi Google AI. 

ChatGPT và Google Bard là gì?

Cả hai mô hình đều được đào tạo trên các tập dữ liệu văn bản và mã khổng lồ và chúng có thể được sử dụng cho nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như tạo văn bản, dịch ngôn ngữ và viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai mô hình. Dưới đây là 10 điểm khác biệt quan trọng nhất.

10 điểm khác biệt giữa ChatGPT và Google Bard

#1 Truy cập internet

Đây là một điểm thay đổi cuộc chơi. ChatGPT không có quyền truy cập trực tiếp vào internet và được đào tạo vào năm 2021, hiện nay dữ liệu của nó đã được cập nhật mới hơn nhưng không thể realtime như Google Bard.

Phiên bản ChatGPT 4 trả phí có thể truy cập được internet.

ChatGPT chỉ có thể truy cập thông tin được lưu trữ trong tập dữ liệu đào tạo của nó. Bard có quyền truy cập trực tiếp vào internet. Điều này có nghĩa là nó có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, giúp thông tin cập nhật và chính xác hơn.

#2 Nguồn dữ liệu

ChatGPT được đào tạo trên tập dữ liệu văn bản và mã được thu thập từ internet. Bard được đào tạo về tập dữ liệu văn bản và mã do Google AI quản lý. Điều này có nghĩa là Bard có quyền truy cập vào nhiều loại thông tin hơn, bao gồm các bài báo khoa học, biểu thức toán học và mã nguồn.

Mời bạn tham khảo Google Bard phân tích và tóm tắt video Youtube!

#3 Kích thước mô hình

Bard có 137 tỷ tham số, trong khi ChatGPT có 175 tỷ tham số.

#4 Giao diện người dùng

ChatGPT có giao diện người dùng cơ bản hơn. Nó được thiết kế để nhiều người sử dụng, kể cả những người không quen thuộc với LLM. Bard có giao diện người dùng nâng cao hơn với ví dụ. hình ảnh. Nó được thiết kế để sử dụng bởi các nhà nghiên cứu và nhà phát triển, những người cần tương tác với mô hình theo cách phức tạp hơn.

#5 Hiệu suất

ChatGPT nhìn chung nhanh hơn Bard. Điều này là do nó không phải truy cập internet mỗi khi cần thông tin. Tuy nhiên, Bard chính xác hơn ChatGPT. Điều này là do nó có quyền truy cập vào nhiều loại thông tin hơn và có thể xử lý thông tin sâu hơn.

#6 Tính sáng tạo

ChatGPT tốt hơn trong việc tạo các định dạng văn bản sáng tạo, chẳng hạn như thơ, mã, kịch bản, bản nhạc, email, thư, v.v. Điều này là do nó được đào tạo trên một tập dữ liệu văn bản bao gồm nhiều nội dung sáng tạo.

Bard giỏi hơn trong việc trả lời các câu hỏi một cách toàn diện và giàu thông tin, ngay cả khi chúng có kết thúc mở, đầy thử thách hoặc lạ lùng. Điều này là do nó được đào tạo trên một tập dữ liệu văn bản bao gồm nhiều thông tin khác nhau.

10 điểm khác biệt giữa ChatGPT và Google Bard

#7 Thiên vị

Bard được cho là ít thiên vị hơn ChatGPT vì nó được đào tạo trên tập dữ liệu văn bản do Google AI quản lý. ChatGPT có nhiều khả năng tạo ra văn bản sai lệch hơn, phản ánh những thành kiến ​​​​có trong tập dữ liệu mà nó đã được đào tạo. Tuy nhiên, cả hai đều có thể chứa đựng sự thiên vị.

#8 An toàn

Bard được đánh giá là an toàn hơn ChatGPT. Điều này là do nó được đào tạo trên tập dữ liệu văn bản đã được lọc để đảm bảo an toàn. ChatGPT không được coi là an toàn vì nó được đào tạo dựa trên tập dữ liệu văn bản bao gồm một số nội dung có hại.

#9 Quyền riêng tư và bảo mật

Bard được thiết kế chú trọng đến quyền riêng tư và bảo mật. ChatGPT đã bị chỉ trích vì các hoạt động bảo mật.

#10 Chi phí

Bard được sử dụng miễn phí. ChatGPT có phiên bản miễn phí và Plus (trả phí đăng ký hàng tháng giá 20$).

Đây chỉ là một số khác biệt chính giữa ChatGPT và Bard. Cả hai mô hình đều là những công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, chúng có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và mô hình tốt nhất cho một nhiệm vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *