Cách tạo avatar bằng AI Bing Image Creator

Có rất nhiều cách tạo avatar bằng AI như sử dụng AI của Zalo, các phần mềm tạo ảnh như DALLe, Midjourney… hoặc Bing Image Creator hoàn toàn miễn phí.

Cách tạo avatar bằng AI Bing Image Creator

Truy cập vào https://www.bing.com/images/create và nhập prompt sau:

A 22 year old guy with a cute face, sidepart hair, cute Vietnamese 3D PIXAR style is a [nghề nghiệp]. Behind him will be a 3D screenshot of his Facebook profile. The profile name will be “[tên của bạn]”. He will sit on the 3D Facebook logo and in front of him will be the 3D Facebook logo, HIS AROUND IS SURROUNDED BY [những thứ phụ kiện liên quan đến nghề nghiệp]

Hoặc có thể sử dụng trực tiếp tiếng Việt cũng được, tuy nhiên sẽ không chuẩn như tiếng Anh.

Một chú bé/cô bé 3D PIXAR dễ thương việt nam [Nghề nghiệp], phía sau anh ấy sẽ là ảnh chụp màn hình 3D trang cá nhân Facebook của anh ấy. Tên hồ sơ sẽ là “Tên của bạn”. Anh ấy sẽ ngồi trên logo Facebook 3D và trước mặt anh ấy sẽ là logo Facebook 3D, BÀN CHÂN CỦA ANH ĐƯỢC BAO QUANH BỞI [Các yếu tố biểu tượng đặc thù nghề nghiệp của bạn]

Cách tạo avatar bằng AI

Ví dụ hình trên là kết quả thu được của lời nhắc:

A 22 year old guy with a cute face, sidepart hair, cute Vietnamese 3D PIXAR style is a teacher, Behind him will be a 3D screenshot of his Facebook profile. The profile name will be “Phan V. Phương”. He will sit on the 3D Facebook logo and in front of him will be the 3D Facebook logo, HIS AROUND IS SURROUNDED BY book, chalk, paper exam.

Còn hình dưới đây là kết quả của lời nhắc:

Một chú bé 3D PIXAR dễ thương việt nam làm giáo viên. anh ấy ngồi lên logo Facebook 3D, BÀN CHÂN CỦA ANH ĐƯỢC BAO QUANH BỞI sách vở, giáo án, giấy bút…

Cách tạo avatar bằng AI

Hoặc sử dụng lời nhắc sau: “Một chú bé phong cách pop art dễ thương việt nam làm giáo viên. anh ấy ngồi lên một cuốn sách, BÀN CHÂN CỦA ANH ĐƯỢC BAO QUANH BỞI sách vở, giáo án, giấy bút…” sẽ được kết quả:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *