Bytedance MagicAnimate – AI tạo video chuyển động nhảy múa từ hình ảnh

Cả hai gã khổng lồ của Trung Quốc là Bytedance và Alibaba đều đang phát triển các mô hình AI tạo video chân thực về người chuyển động.

Bytedance MagicAnimate là gì?

Các mô hình được phát triển, MagicAnimate của Bytedance và Animate Who của Alibaba, đạt được mức độ nhất quán cao hơn so với các mô hình chuyển văn bản thành video hoặc hình ảnh thành video trước đây. Những mô hình AI này có thể mở rộng khả năng cho những người có ảnh hưởng AI và có thể được cung cấp trực tiếp trên các nền tảng như TikTok trong tương lai.

Bạn có thể trải nghiệm thử tại https://huggingface.co/spaces/zcxu-eric/magicanimate

Bằng cách sử dụng các phương pháp như ControlNet và kỹ thuật ổn định thời gian, video đạt được tính nhất quán cao hơn nhiều so với các mô hình chuyển văn bản thành video hoặc hình ảnh thành video khác, đánh bại gần 40% so với tiêu chuẩn TikTok tốt nhất hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *