Mô hình ngôn ngữ lớn VinaLLaMA của Việt Nam có gì hot?

Ngày 19/12/2023, nay nhóm VILM đưa ra mô hình ngôn ngữ thế hệ thứ 2 – VinaLLaMA. Mô hình mới của VILM đánh bại PhoGPT trên TẤT CẢ các bài test tiếng Việt. Ngoài ra còn có hiệu năng ngang ngửa ChatGPT ở đa số các tác vụ. VinaLLaMA cũng hoàn toàn có thể nói tiếng Anh xuất sắc.

Xem thêm Mô hình ngôn ngữ lớn Vistral của Việt Nam dựa trên Mistral.

VinaLlama là một trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hỗ trợ người dùng bằng cách cung cấp phản hồi nhanh chóng và hữu ích cho các truy vấn và nhiệm vụ khác nhau. Mục tiêu của VinaLlama là đơn giản hóa quá trình xử lý công việc hàng ngày và cung cấp thông tin chính xác và hữu ích. Là một mô hình ngôn ngữ AI, VinaLlama có khả năng hiểu và đáp ứng các lệnh bằng tiếng Anh, cho dù đó là đặt câu hỏi, cung cấp gợi ý hoặc thậm chí soạn email.

Mô hình ngôn ngữ lớn VinaLLaMA

Để trải nghiệm VinaLLaMA, bạn có thể truy cập https://huggingface.co/spaces/vilm/vinallama-chatui-hf để sử dụng. Hoặc bạn có thể tải LMstudio về và tự chạy locally trực tiếp trên máy tính của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *