Phan Phương

Phan Phương

Infinite-LLM là gì?

Infinite-LLM là gì?

Alibaba công bố Infinite-LLM, mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả cho bối cảnh dài với sự chú ý và phân phối KVCache → Infinite-LLM là gì? Sự phát triển nhanh chóng của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn…

Duolingo cắt giảm nhân sự vì AI!

Duolingo cắt giảm nhân sự vì AI!

Duolingo cắt giảm nhân sự vì AI, công ty đã cắt giảm 10% nhân sự khi nhận ra AI có thể thực hiện những bản dịch trong thời gian ngắn và còn giúp tiết kiệm tiền. Duolingo cho biết những…

Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

ViGPT được giới thiệu là mô hình ChatGPT phiên bản Việt dành cho người dùng cuối và doanh nghiệp, tập trung nội dung đặc thù của Việt Nam, ra mắt ngày 27 ViGPT là gì? VinBigdata (đơn vị thuộc Tập…

InsightPilot là gì?

InsightPilot: Hệ thống khám phá dữ liệu tự động được hỗ trợ bởi LLM

Các nhà nghiên cứu của Microsoft giới thiệu InsightPilot: Hệ thống khám phá dữ liệu tự động được hỗ trợ bởi LLM. Khám phá dữ liệu là một bước quan trọng trong phân tích dữ liệu, giúp rút ra những…