Phan Phương

Phan Phương

Retrieval Augmented Generation RAG là gì?

RAG là gì

RAG (Retrieval Augmented Generation) là một kỹ thuật nhằm nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các mô hình GenAI với các dữ kiện được lấy từ các nguồn bên ngoài. RAG là gì? Retrieval Augmented Generation…

Hướng dẫn làm chatbot bằng RAG!

Hướng dẫn làm chatbot bằng RAG!

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Gia Bảo về cách Làm chatbot bằng RAG (Retrieval Augmented Generation). RAG – Giúp người KHÔNG CHUYÊN AI cũng có thể xây ChatBot! Mình (tác giả Gia Bảo) sẽ giới…

Mô hình ngôn ngữ lớn Vistral là gì?

Mô hình ngôn ngữ lớn Vistral là gì?

Mô hình ngôn ngữ lớn Vistral (phiên bản tiếng Việt của Mistral) đã chính thức ra mắt với sự hợp tác của nhiều thành viên đến từ University of Oregon, LAION, Ontocord, VILM và rất nhiều cá nhân nữa. Mời…

LLaMa là gì? LLaMa2 là gì?

LLaMa là gì? LLaMa2 là gì?

Meta đã kết hợp với Microsoft giới thiệu Llama2, mô hình ngôn ngữ lớn mới với nhiều khả năng hơn so với mô hình LLama (Large Language Model Meta AI). Vậy Llama 2 là gì và có gì nổi bật…

GPTs store là gì?

GPTs store là gì?

Sau nhiều đồn đoán, Open AI vừa mới chính thức ra mắt GPTs store và nhanh chóng có hơn 3 triệu version của ChatGPT đã được tạo ra chỉ trong 2 tháng từ khi ra mắt GPTs. GPTs store là…