100+ mẫu prompt ChatGPT copywriting nên biết!

Dưới đây là hơn 100 mẫu prompt ChatGPT copywriting mà bất kì người làm quảng cáo, sáng tạo nội dung nên biết!

Mời bạn tham khảo 10 Cách viết prompt ChatGPT hiệu quả!

7 Mẫu ChatGPT Prompt hữu ích

100+ mẫu prompt ChatGPT copywriting

 1. Một số phương pháp hay nhất để viết tiêu đề trong copywriting là gì?
 2. Một số lỗi copywriting phổ biến cần tránh là gì?
 3. Sự khác biệt giữa copywriting dạng dài và dạng ngắn là gì?
 4. Mô hình AIDA là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong copywriting?
 5. Sự khác biệt giữa một tính năng và một lợi ích trong copywriting là gì?
 6. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với khán giả?
 7. Một số công thức copywriting phổ biến là gì và chúng có thể được sử dụng như thế nào?
 8. Làm cách nào tôi có thể sử dụng bằng chứng xã hội trong bài viết quảng cáo của mình để tạo dựng niềm tin với khán giả?
 9. Làm cách nào tôi có thể sử dụng những lời kêu gọi cảm xúc trong bài viết quảng cáo của mình để tạo kết nối mạnh mẽ với khán giả?
 10. Sự khác biệt giữa copywriting phản hồi trực tiếp (direct response copywriting) và copywriting thương hiệu (brand copywriting) là gì?
 11. Làm cách nào tôi có thể sử dụng tính khan hiếm và tính khẩn cấp trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 12. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp kích động-giải quyết vấn đề trong quá trình viết quảng cáo của mình?
 13. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các từ có sức mạnh trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 14. Làm cách nào tôi có thể sử dụng lời chứng thực của khách hàng trong bài viết quảng cáo của mình để tạo dựng niềm tin với khán giả?
 15. Sự khác biệt giữa copywriting cho web và copywriting cho in ấn là gì?
 16. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 17. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp trước sau khi viết bài?
 18. Sự khác biệt giữa copywriting cho B2C và B2B là gì?
 19. Làm cách nào tôi có thể sử dụng phương pháp kim tự tháp ngược trong bài viết quảng cáo của mình?
 20. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cụ thể trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 21. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của các giác quan trong bài viết quảng cáo của mình để tạo ra kết nối cảm xúc với khán giả?
 22. Một số kỹ thuật copywriting ít được biết đến hơn có thể được sử dụng để tăng chuyển đổi là gì?
 23. Làm cách nào tôi có thể sử dụng tính hài hước trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với khán giả?
 24. Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công ngoài mong đợi hoặc độc đáo không?
 25. Làm cách nào tôi có thể sử dụng ngôn ngữ giác quan trong bài viết quảng cáo của mình để tạo kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn với khán giả?
 26. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về copywriting thu hút các giác quan một cách thành công không?
 27. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tương phản trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 28. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về chiến dịch viết quảng cáo thành công sử dụng sức mạnh của sự tương phản không?
 29. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự liên kết trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 30. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng được sức mạnh của sự liên tưởng không?
 31. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh dự đoán trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 32. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng sức mạnh của sự dự đoán không?
 33. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tò mò trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 34. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng sức mạnh của sự tò mò không?
 35. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của nỗi nhớ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 36. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng sức mạnh của sự hoài niệm không?
 37. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh bất ngờ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 38. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công tận dụng sức mạnh của sự bất ngờ không?
 39. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự lặp lại trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 40. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công tận dụng sức mạnh của sự lặp lại không?
 41. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh độc quyền trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 42. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng được sức mạnh của sự độc quyền không?
 43. Làm cách nào tôi có thể sử dụng quyền lực trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 44. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công tận dụng được sức mạnh của quyền lực không?
 45. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự khan hiếm trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 46. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng được sức mạnh của sự khan hiếm không?
 47. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cấp bách trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 48. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công đã tận dụng được sức mạnh của sự cấp bách không?
 49. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự đơn giản trong việc viết quảng cáo để tăng chuyển đổi?
 50. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công tận dụng được sức mạnh của sự đơn giản không?
 51. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tính cụ thể trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 52. Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng được sức mạnh của tính cụ thể không?
 53. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của liên lạc cá nhân trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 54. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công tận dụng sức mạnh của sự tiếp xúc cá nhân không?
 55. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì trong đó dành cho tôi’ trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 56. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công đã tận dụng được sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì trong đó dành cho tôi’?
 57. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì dành cho họ’ trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 58. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng được sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì dành cho họ’?
 59. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp ‘có gì cho chúng ta’ trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 60. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch copywriting thành công đã tận dụng được sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho chúng ta’?
 61. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho thế giới’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 62. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho thế giới’ không?
 63. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho tương lai’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 64. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho tương lai’ không?
 65. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì trong quá khứ’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 66. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng được sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì trong quá khứ’ không?
 67. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp ‘hiện tại có gì’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 68. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng được sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘hiện tại có gì’ không?
 69. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho tương lai và quá khứ’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 70. Bạn có thể đưa ra ví dụ về một chiến dịch viết quảng cáo thành công đã tận dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì cho tương lai và quá khứ’ không?
 71. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của phương pháp tiếp cận ‘có gì trong hiện tại, quá khứ và tương lai’ trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 72. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của các câu hỏi trong bài viết quảng cáo của mình để tăng mức độ tương tác?
 73. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 74. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự quen thuộc trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 75. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của những điều chưa quen thuộc trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 76. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của những điều chưa biết trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 77. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của những điều đã biết trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 78. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh tiềm thức trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 79. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của ý thức trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 80. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự đơn giản trong việc viết quảng cáo để tăng chuyển đổi?
 81. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự phức tạp trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 82. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tiêu cực trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 83. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh tích cực trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 84. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh cá nhân trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 85. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự khách quan trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 86. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của ngôi thứ nhất trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 87. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của người thứ hai trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 88. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của người thứ ba trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 89. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh hiện tại trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 90. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của quá khứ trong việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 91. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tương lai trong công việc viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 92. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của giả thuyết trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 93. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh thực tế trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 94. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của sự tưởng tượng trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 95. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của tiềm thức trong quá trình viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 96. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 97. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh của lời trực tiếp trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 98. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh gián tiếp trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 99. Làm cách nào tôi có thể sử dụng sức mạnh tiềm ẩn trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 100. Làm cách nào tôi có thể tạo tiêu đề hấp dẫn thu hút sự chú ý của người đọc?
 101. Một số phương pháp hay nhất để viết bản sao thuyết phục là gì?
 102. Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách kể chuyện trong bài viết quảng cáo của mình để kết nối với người đọc?
 103. Một số lỗi phổ biến cần tránh khi viết quảng cáo là gì?
 104. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các yếu tố kích thích cảm xúc trong bài viết quảng cáo của mình để tăng chuyển đổi?
 105. Một số cách để sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong copywriting là gì?
 106. Làm cách nào tôi có thể sử dụng bằng chứng xã hội trong bài viết quảng cáo của mình để tạo dựng niềm tin?
 107. Một số kỹ thuật để tạo cảm giác cấp bách trong bài viết quảng cáo của tôi là gì?
 108. Làm cách nào tôi có thể sử dụng những từ ngữ có sức mạnh trong bài viết quảng cáo của mình để tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ?
 109. Một số cách sử dụng sự hài hước trong bài viết quảng cáo của tôi để làm cho thông điệp trở nên hấp dẫn hơn là gì?
 110. Làm cách nào tôi có thể sử dụng các kỹ thuật thuyết phục như sự khan hiếm, uy tín và khả năng được yêu thích trong bài viết quảng cáo của mình?
 111. Một số cách sử dụng cách kể chuyện để làm cho bài viết quảng cáo của tôi hấp dẫn hơn là gì?
 112. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting thuyết phục để tăng chuyển đổi trên trang web của mình?
 113. Một số cách sử dụng copywriting để xây dựng nhận thức về thương hiệu là gì?
 114. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội?
 115. Một số cách sử dụng copywriting để tăng tỷ lệ mở và nhấp qua email là gì?
 116. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tăng doanh số bán hàng trên các trang web thương mại điện tử?
 117. Một số cách sử dụng copywriting để tăng khả năng tạo khách hàng tiềm năng là gì?
 118. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo các nút kêu gọi hành động hiệu quả?
 119. Một số cách sử dụng copywriting để tạo trang đích hiệu quả là gì?
 120. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo mô tả sản phẩm hiệu quả?
 121. Một số cách sử dụng copywriting để tạo các chiến dịch email hiệu quả là gì?
 122. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo thư bán hàng hiệu quả?
 123. Một số cách sử dụng copywriting để tạo tài liệu quảng cáo hiệu quả là gì?
 124. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo đồ họa thông tin hiệu quả?
 125. Một số cách sử dụng copywriting để tạo kịch bản video hiệu quả là gì?
 126. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo tập lệnh podcast hiệu quả?
 127. Một số cách sử dụng copywriting để tạo các bài đăng truyền thông xã hội hiệu quả là gì?
 128. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo bản sao quảng cáo hiệu quả?
 129. Một số cách sử dụng copywriting để tạo dòng giới thiệu hiệu quả là gì?
 130. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo ra những khẩu hiệu hiệu quả?
 131. Một số cách sử dụng copywriting để tạo ra những tiếng leng keng hiệu quả là gì?
 132. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh hiệu quả?
 133. Một số cách sử dụng copywriting để tạo quảng cáo radio hiệu quả là gì?
 134. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo quảng cáo truyền hình hiệu quả?
 135. Một số cách sử dụng copywriting để tạo biển quảng cáo hiệu quả là gì?
 136. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo bao bì hiệu quả?
 137. Một số cách sử dụng copywriting để tạo các chiến dịch gửi thư trực tiếp hiệu quả là gì?
 138. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo tài liệu quảng cáo hiệu quả?
 139. Một số cách sử dụng copywriting để tạo quảng cáo in ấn hiệu quả là gì?
 140. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo tờ rơi quảng cáo hiệu quả?
 141. Một số cách sử dụng copywriting để tạo biển quảng cáo hiệu quả là gì?
 142. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo áp phích hiệu quả?
 143. Một số cách sử dụng copywriting để tạo quảng cáo truyền thông xã hội hiệu quả là gì?
 144. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo quảng cáo tìm kiếm hiệu quả?
 145. Một số cách sử dụng copywriting để tạo quảng cáo video hiệu quả là gì?
 146. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo quảng cáo tiếp thị lại hiệu quả?
 147. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo ra những nam châm thu hút khách hàng hiệu quả?
 148. Một số cách sử dụng copywriting để tạo hội thảo trên web hiệu quả là gì?
 149. Làm cách nào tôi có thể sử dụng copywriting để tạo kênh bán hàng hiệu quả?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *