Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

ViGPT được giới thiệu là mô hình ChatGPT phiên bản Việt dành cho người dùng cuối và doanh nghiệp, tập trung nội dung đặc thù của Việt Nam, ra mắt ngày 27/12.

Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

ViGPT là gì?

VinBigdata (đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup) cho biết, ứng dụng tập trung vào một số nội dung như pháp luật, lịch sử, văn hóa, danh nhân, danh lam thắng cảnh, đặc trưng vùng miền… Người dùng có thể sử dụng phiên bản trải nghiệm giới hạn của ViGPT bằng tiếng Việt trên giao diện website, tương tự như với ChatGPT. Cùng với phiên bản dành cho người dùng cuối, ViGPT sẽ ra mắt phiên bản dành cho doanh nghiệp, tích hợp trong nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức VinBase 2.0. Đơn vị kỳ vọng ứng dụng góp phần thay đổi thói quen vận hành và tăng hiệu quả kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro.

Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

ViGPT có miễn phí không?

ViGPT có hai phiên bản, một phiên bản có tính phí dành cho doanh nghiệp được tích hợp trong VinBase cùng hệ tri thức đa lĩnh vực, kiến tạo các sản phẩm AI tạo sinh vượt trội mang tên ViChat, ViVoice và Trợ lý ảo ViVi.

Mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT là gì?

Ngoài ra, ViGPT còn phiên bản cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng “ChatGPT phiên bản Việt” cho người dùng cuối, tập trung vào tri thức Việt (như các văn bản, quy định, quy chế hay lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh,…).

Mời bạn truy cập https://vigpt.vinbigdata.com/ để bắt đầu sử dụng.

ViGPT làm được gì?

Với mô hình ngôn ngữ lớn ViGPT, bạn có thể hỏi đáp các lĩnh vực đặc thù của Việt Nam như các văn bản, quy định, chính sách của Việt Nam.

Ngoài ra, ViGPT còn mang tính bản địa sâu sắc, cung cấp các thông tin mang tính đặc trưng của Việt Nam như văn học, lịch sử, địa lý…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *